ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

หน้าแรก สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ลงทะเบียนอบรม


หลักสูตรที่ 1 ผู้ดูแลระบบประชุมทางไกลระดับเครือข่ายโรงเรียน
  • อบรมวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 [เครือข่ายละ 3 คน]

หลักสูตรที่ 2 การใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • รุ่นที่ 1 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 [จำกัดเพียง 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน]
  • รุ่นที่ 2 อบรมวันพฤหัสบีดที่ 31 สิงหาคม 2561 [จำกัดเพียง 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน]
กลับหน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ